Hva er en generasjon?

HVA ER EN GENERASJON?

En generasjon er alle mennesker som lever på en og samme tid, sånn som våre foreldre, besteforeldre, barn og oss selv.

Alle generasjoner har deres egne signaturer som ofte er relatert til perioden dem lever i. Dagens samfunn har også laget et nytt navn på generasjonen som vokser opp, for å skille dem fra før data og global teknikk gjorde verden til en mer sammensatt plass. Den Innfødte generasjonen er dem som ikke har opplevd en verden uten internet og dem vil ikke ha samme forholdet til håndtverk og avstander (men kan selvfølgelig ha interessen for det) på samme måte som Immigrantene , det vil si dem som var vant til en manuell verden og som nå vandrer inn i nettbanker istedenfor den lokale banken i gata.

Det har sine fordeler og sine utfordringer ettersom mange har litt vanskeligheter med å henge med når verdens nye generasjon skaper systemer tilpasset dem selv. Før gikk man ned til smeden for å lære seg å lage en hestesko og det kunne ta dager å finne ut hvordan man lagde en på egenhånd. I dag kan man bestille hestesko på nett og få dem i postkassa samtidig som sola steker en blek kropp på ferietur, eller kaffepraten går på jobben.

Det interessante her er at fordelen av at det globale systemet kommer sammen, er at det som før var et lokalt håndtverk nå kan bli beundret på et annet kontinent. Og hvordan det blir laget kan bli vist slik at det kan være unge eller gamle et annet sted i verden som kan videreføre håndtverket.

Det aller beste ville nok i mange sine øyne være å har håndtverkene bundet til stedet der dem startet, men ettersom det i dagens samfunn de unge må flytte til en by for å få videreutdanning, blir videreføringen mellom generasjonene vanskeligere.

Noen håndtverk blir populære, slik som fotografering. Man kan si at det å fremkalle bilder i dag er automatikk, men yrket og reglene for hvordan et godt bilde bygges opp lever fortsatt. Det samme kan sies om snekkere, urmakere og andre som fortsatt utfører jobben med hendene.

I earlier times could the same job, function or other things done by humans last forever. Tenker mannen på Vikingetiden, Bronsealder, Industrialderen etc var dette år lange tider. Dagens løsning går såpass fort at man sier at fortiden tilhører den som kan lære for så senere i livet skaffe seg ny kunnskap som passer bedre med tidsperioden.

Men det er viktig at man ikke glemmer den som gir seg det beste jeg har i livet, er den som gir noe å skape noe. Det er henne jeg mener på viktigheten av håndverk og hvordan tidligere generasjoner har skapt dagens løsninger. Det å forstå at hvis man kan lære et håndverk er det mange ting som relaterer seg til resten av livet. Ofte når man jobber med hendene må man være arkitekt, innkjøper, verksmester, økonom, selger, vaskehjelp og selve skaperen av produktet og i det ligger mye kunnskap og lærdom uansett hva man skal utvikle. Ikke minst når man skal utvikle sitt eget liv og personlighet.

Og jeg sitt eget liv og personlighet ligger generasjonen som neste mann eller kvinne skal dra nytte av, vil man at neste generasjon skal skape. Må man skape noe selv. Alle lærer fra noen.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *