ROLF MAGNE BERGET

Treverk i flere tiår

Før sine 27 år på Hadeland Glassverk fullførte han 3 år på Hjerleid Håndtverksskole på Dovre og har erfaring med millimeterpresisjon og kunnskap innen tredreiing, lage møbler, tørking av treverk og hvilket treverk som brukes til hva. Det er nesten vanskelig i første omgang å forstå hvilken kunnskap som bor på gården her før man begynner å se seg litt rundt.

Inne i snekkerverkstedet får Gabriel en skarp kniv, en treplanke og en stol. Han begynner å spikke seg et nytt balltre som blir prøvekjørt kort tid etterpå og godkjent. Rolf Magne kommer til Gabriel med en blyant og dem blir enige om hvordan håndtaket skal formes før det settes noe streker på planken og Gabriel er i gang.

Rolf Magne forteller viktigheten av at barn får en mulighet til å tegne sine former og ideer på treverk og faktisk lage en meningsfull ting med detaljer, mening og kvalitet er viktig. Nettbrett og youtube har sin funksjon, men i for mange tilfeller så gir det et forenklet inntrykk av den faktiske verden. Man får se et ferdig produkt og ikke innsatsen og kunnskapen som ligger bak resultatet.

Kanskje har han veldig rett? Har kunnskap og erfaring blitt undervurdert den siste tiden?

I Låven

Når vi går gjennom låven på vei til snekkerverkstedet passerer vi en stabel med tjukk plank som stammer fra en gammel låve.

Tradisjonelt så begynte utvelgelsen av treverk som passet til bord, stoler og andre produkter i treverk lenge før et tre var hugget. Måten trær vokste og andre ting gjorde at man bestemte seg for at det var et godt emne til et ferdig produkt.

Trond Magne kjøper en del ferdigtørket treverk til sine prosjekter som har inkludert både kirkebenker og talerstoler. Beviser man sin kunnskap og erfaring kan man utvilsomt få tillit til å utføre de viktigste oppdrag i betydningfulle byggninger.

Og kunnskap blandet med en dose tålmodighet er et par viktige nøkler til et godt håndtverk skjønner jeg når informasjonen om at det ligger treverk til tørking i hagen. Og det har ligget der i 7 år!! Her begynner etter min mening grunnsteinen i et godt håndtverk. Kunnskapen om at råvarene (emnene) man starter med er like riktig forberedt som detaljene i sluttproduktet. Jeg og Gabriel fikk vite at treverk skal tørkes 1 tomme (2,54cm) pr år, har man da et emne på 10 cm tykkelse så tenker man ca 4 år fram i tid før det kan brukes. Spesielt viktig er dette når det lages større møbler ettersom treverk kan bli vridd under tørking.

Hvis et bord som blir laget er helt perfekt og rett når man kjøper det og blir litt vridd etter en stund inne i et hus så var materialene mest sannsynlig ikke helt tørre.

Håper den som leser dette ser hvor fantastisk unikt et håndtverk er og at hvis man enten lager et produkt eller kjøper et håndtverk så kan det aldri kopieres 100%. Den som eier et håndtverk har et unikt stykke med kunnskap og råvarer.

Interessen for faget har fått en oppsving ettersom det er laget en del programmer på fjernsyn om oppussing og kjøp/salg av nettopp ting som er laget for hånd eller har tradisjonell verdi.

“Jeg vil ikke dra igjen” sier Gabriel etter at vi avslutter et nesten to timer langt besøk hos Rolf Magne. Sønnen min er 8 år og for et par år siden fikk han se sin første bolle som var dreiet i et snekkerverksted. Men dette er første gangen han er i et faktisk snekkerverksted og får følelsen med virkeligheten.

Rolf Magne er ikke ukjent med skolebarn og håndtverk, han har sett en del sløydsaler og de som er igjen begynner å bli ganske utslitt. Dessuten har kunnskapen og kravene til materialer blitt redusert og det fører til en vanskelig situasjon. Skal man undervise i data nytter det ikke med datamaskin med ødelagt skjerm, på samme måte kan man ikke vise fram hvordan man lager et godt håndtverk uten materialer med god nok kvalitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading cart ⌛️ ...