Sat. Jul 4th, 2020

Brukerundersøkelse

Skriv så spesifikt du ønsker. Noen vil beskytte sin ide og kun nevne innenfor hvilket område man har ideen.
Velg 2 alternativ
Velg 2 punkter
f.eks vil du lære å spille gitar (ikke viktig at hjelper andre) eller vil du lære andre å spille gitar (veldig viktig at den hjelper andre)?
f.eks mat (hva slags), bøker, internet, flere avdelinger, foredrag, scene for fremføring.....
Hva vil være viktig for at du får muligheten til å gjøre ide til handling? Har du en kommentar, mening e.l. så skriv det her.
Valgfritt, legger du den igjen og vi kan hjelpe deg så får du en epost. Denne blir hos oss!
Loading cart ⌛️ ...