Sun. Dec 15th, 2019

Brukerundersøkelse

Skriv så spesifikt du ønsker. Noen vil beskytte sin ide og kun nevne innenfor hvilket område man har ideen.
Velg 2 alternativ
Velg 2 punkter
f.eks vil du lære å spille gitar (ikke viktig at hjelper andre) eller vil du lære andre å spille gitar (veldig viktig at den hjelper andre)?
f.eks mat (hva slags), bøker, internet, flere avdelinger, foredrag, scene for fremføring.....
Hva vil være viktig for at du får muligheten til å gjøre ide til handling? Har du en kommentar, mening e.l. så skriv det her.
Denne blir hos oss!
Loading cart ⌛️ ...