Middelalderen og festivaler

Middelalderen har unektelig fått sin renessanse igjen de siste årene med flere festivaler og arrangement som er relatert til tidsepoken. Neste ut som vi har fått med oss er Middelalderdager på Hadeland Glassverk, og kjenner vi Hadeland Glassverk rett så vil det bli et bra arrangement. Jeg tar turen og lover en tilbakemelding, middelalderfestivalen på Hamar er forøvrig også et veldig bra arrangement, så jeg ser fram til å se på hvordan gjengen på Jevnaker takler det.

Men hva var Middelalderen?

Middelalderen i Norge blir inndelt i 3 forskjellige epoker. Tidlig Middelalder (år 1030-1130), Høymiddelalder (år 1130-1350) og sein Middelalder (år 1350-1537) og var i så måte den tidsperioden som kom etter at vikingene. Årstidene er ikke endelige ettersom det som preget overgangene var gjerne politiske, kapitalistiske og til om med endringer i statsdannelser.

En velkjent historie for nordmenn i denne perioden er sagaen om Håkon Håkonson som har ført til det fortsatt så berømte Birkebeinerrennet.

En gjennomsnitts levealder var ca 48 år og på 1300 tallet, etter en kraftig økning i befolkningen de foregående 200 årene endte folketallet i Norge opp på rundt 450 000 personer. Folketelling var forøvrig ikke gjennomført på dette tidspunktet så tallet er ikke helt eksakt.

Det herjet en del kriger i Norge på denne tiden og grobunnen for det norske folkeeventyrene er nok fra før denne tiden. Det å få “prinsessen og halve kongeriket” var nok vel og bra, men forstå det slik at Norge var ikke ett kongedømme på lik linje med i dag. Tronfølgeloven hadde blitt etablert i 1163, ertattet i år 1260 og fra da av var Norge et rent arvekongerike hvor eldste sønn arvet tronen.

Noe av følgene fra loven var at Håkon V Magnusson i 1319 døde uten en mannlig arving og kongeriket ble i så måte overtatt av Magnus som var sønnen til den svenske tronarvingen (Erik), dette fordi Erik var gift med Ingebort, datteren til Håkon V Magnusson.

I årene som fulgte var en særdeles aktiv del av etableringen av Norge og om det skulle være svensk eller dansk konge i Norge. Dette er et helt eget kapitel i periode så jeg kommer tilbake i en senere blog om mer detaljer. Men etter slaget på Stiklestad og samlingen av Norge så er middelalderen den perioden som har hatt utrolig mye og si for den etableringen og struktureringen av Skandinavia slik vi har det i dag.

Våpentyper:

Går man rundt på en middelalderfestival er det standard med sverdkamper og konkurranse for store og små i skyting med pil og bue. Det ble også brukt armbrøst og spyd som våpen, men etter det jeg har funnet ut var de fleste våpnene i Norge basert på jaktvåpen. Går man til andre land som Kina er det enda mer vanlig med spesialiserte våpen som var mer spesiallaget til å fungere best i krig.

Bør du dra på arrangement med tema middelalderen?

Ja, definitivt. Tatt i betrakting festivalå Domkirkeodden (Hamar) så er det en del rariteter og kjøpe, aktiviteter for alle og en fin måte å beundre håndtverk og mat som gjennom alle generasjoner har blitt videreført. Balanse i dagens IT-samfunn med Google og Facebook er veldig viktig slik at håndarbeid, håndtverk og forståelsen for at det har vært en annen tid kan bli med inn i framtiden.

Kilder:

  • kongehuset.no
  • snl.no
  • lokalhistoriewiki.no
  • norgeshistorie.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading cart ⌛️ ...